przerażeni|e

przerażeni|e
svprzerazić n sgt (silny lęk) terror
- oniemieć z przerażenia to be struck dumb with terror
- ochłonąć z przerażenia to recover from one’s terror
- ogarnęło go przerażenie he was overcome with terror
- okrzyk przerażenia wyrwał się z jej piersi she let out a scream of terror a. horror
- z przerażeniem myślał o egzaminach/przeprowadzce the thought of the exams/of moving terrified him a. filled him with dread a. dismay
- ku swojemu przerażeniu zobaczyła, że nie ma paszportu to her horror a. (utter) dismay she saw that she didn’t have her passport (with her)

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”